Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy Wrocław

Ubezpieczenie OC chroni przedsiębiorcę przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, na skutek szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Opcja podstawowa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej (wraz z odpowiedzialnością cywilną najemcy) może zostać rozszerzona o klauzule dodatkowe takie jak m. in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt, za szkody w środowisku, kontraktowej.

OC pracodawcy

Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody doznane przez jego pracowników, będące następstwem wypadków przy pracy.

OC za produkt

Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wprowadzeniem do sprzedaży produktu wadliwego.

OC podwykonawców

Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone przez jego podwykonawców, w związku z wykonywaniem powierzonych im prac, usług lub innych czynności.

OC wzajemne

Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone osobom objętym ochroną na podstawie jednej polisy np. innemu przedsiębiorcy prowadzącemu wspólnie działalność gospodarczą.

OC za szkody w przedmiotach ruchomych znajdujących się w pieczy lub pod kontrolą

Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w mieniu nie będącym jego własnością, które przyjął w posiadanie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą np. w celu dalszej sprzedaży lub naprawy.

OC za szkody w środowisku

Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody w środowisku wyrządzone w związku z prowadzoną działalność gospodarczą.

OC za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykonaniem prac lub usług

Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania prac lub usług.

Ubezpieczenia Aviva Wrocław. Z przyjemnością udzielę Państwu wyczerpujących informacji na temat bogatej oferty ubezpieczeniowej Grupy Aviva. Proszę o kontakt : Urszula Swaryczewska Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Wrocław Tél. 71 372 38 76 Tel.kom. 601 87 72 38 76 Mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.